Categories

Women Ahead intervjuas av EC-Utbildning

Petra Laewen, CEO

 

 

 

 

 

 

Vi har tidigare berättat att Women Ahead och EC-Utbildning har ett samarbete som grundar sig i att attrahera fler kvinnor att söka sig till IT inriktade utbildningar samt stötta kvinnliga studerande att snabbt komma in i arbetslivet. Nedan kan du läsa en intervju där Petra Laewen, CEO & Founder, intervjuas av EC-Utbildning.

Läs intervjun här: ecutbildning.se/intervjuer/petra-arbetar-for-fler-kvinnor-inom-it/

Fler inlägg