Women Ahead Interim

 

Women Ahead lanserar Interim

 Vi har alla
Interim är latin och betyder “tills vidare”. En interim tas oftast in som en “tillfällig” lösning eller kompetens under tiden som företaget rekryterar in en ordinarie person. E

terim är latin, och betyder ”tills vidare”. En interim tas oftast in som en ”tillfällig” lösning eller kompetens under tiden som man rekryterar in ordinarie person, ser över hur den nya organisationen ska designas och/eller under tiden som man driver förändringsprojekt osv.. 

Genom Executive Interim får ni en snabb lösning som säkrar att ert bolag har den kompetens ni behöver, utan att kompromissa på kvaliteten. I ett affärsklimat under ständig förändring är det en stor fördel att kunna ha en flexibilitet i organisationen. Det kan handla om att få in en person med kort varsel i väntan på en permanent lösning eller att ni har ett specifikt behov av en viss expertis kortsiktigt. Med Head Agents omfattande nätverk av konsulter från en mängd olika branscher är Executive Interim en snabb, trygg och stabil lösning för att säkerställa goda resultat.

:

Registrera dig här