Women Ahead är en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom ledande befattningar, försäljning, administration och specialistroller. Vi hjälper företag att skapa en bra balans och ett modernt tänk kring jämställdhet och mångfald.

För Women Ahead är mångfald viktigt för att skapa en god dynamik i arbetsgrupper vilket leder till ökad kreativitet samt på sikt ökar företagets lönsamhet. Mångfald för Women Ahead är när exempelvis en avdelning består av kvinnor och män, i blandade åldrar samt har olika etniska ursprung.

Fler företag arbetar aktivt med att öka jämställdhet och mångfald, för att på sikt få upp andelen kvinnor inom bl.a. chefs- och ledarbefattningar. Utvecklingen går framåt med kvinnor inom IT-branschen men det går alldeles för långsamt. Exempel när det gäller kvinnliga chefer som i dagsläget endast är 35%. Fortsätter utvecklingen i denna takt så dröjer det till ca 2030 innan vi har lika många kvinnor som män på chefspositioner. Många företag inser utmaningen i arbetet då avsaknaden av kvinnliga sökanden är stor.

Det är då Women Ahead kommer in i bilden. Vi har en gedigen kandidatbas och kan alltid presentera ett brett utbud av kompetenta kvinnliga kandidater, vilket påskyndar rekryteringsprocessen och arbetet mot ökad jämställdhet på företagen går snabbare. Vi arbetar nationellt och har uppdrag i hela Sverige.

Anlita Women Ahead och gör skillnad redan idag!

Kontakta oss, klicka här womenahead

 

Foto: birgersdotter