Categories

Intervjuserie – Inspirerande kvinnor del 3

I vår tredje del i vår intervjuserie av kvinnor vi inspireras av intervjuar vi Jeanet Corvinius, VD för Kvalitetsbygg R AB, Ordförande Byggcheferna och Styrelseledamot Ledarna – Sveriges chefsorganisation.

2020 var det 10,1% kvinnor i Byggbranschen och endast 2,3% inom hantverksyrkerna. Här krävs det ett krafttag minst sagt. Läs hela intervjuserien med Jeanet och inspireras.

Vad innebär jämställdhet för dig?
-Jämställdhet för mig är att alla människor, oavsett kön, har lika möjligheter, rättigheter och representation inom samhället och arbetslivet.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet och mångfald?
-Synliggöra hur väl cheferna i vår bransch speglar befolkningen i stort och förslagsvis med hjälp av jämlikhetsdata som gör det möjligt.

-Uppmana branschen att undersöka och analysera bakomliggande orsaker till att representationen bland de anställda ser ut som den gör.

-Gå i bräschen för jämlikhetsdata, en metod som företag bör använda sig av för ett målfokus[1]erat och datadrivet mångfalds-, jämlikhets- och inkluderingsarbete.

-Krossa myten att vissa diskrimineringsgrunder, som etnicitet, religion, människors hudfärg och sexuella läggning, inte skulle vara lämpliga för arbetsgivare att skaffa sig kunskap om.

-Undersöka var vi har en underrepresentation av olika befolkningsgrupper så att vi kan synliggöra var gapen och riskerna för diskriminering finns.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?
-Jämställdhet leder till ökad mångfald, kreativitet och perspektiv i arbetslivet. Genom att inkludera olika grupper av människor kan företag dra nytta av en bredare talangpool och därmed uppnå bättre arbetsresultat. Dessutom är jämställdhet en grundläggande mänsklig rättighet och bidrar till en mer rättvis och jämlik samhällsutveckling.

Vilka tips vill du ge andra kvinnor i karriären?
-Var dig själv i allt du gör och glöm inte bort att tro på dig själv, särskilt där du är riktigt duktig. Något vi kvinnor tyvärr är riktigt dåliga på och där vi har så mycket att vinna, är att bli lika bra som männen med att lyfta fram och hjälpa varandra.

-Tro på dig själv och dina förmågor även om du inte ser så många kvinnliga förebilder inom din bransch eller organisation.
-Sök mentorskap och nätverk med andra kvinnor för att få stöd och inspiration i din karriär.
-Var inte rädd för att ta plats och göra din röst hörd i professionella sammanhang.
-Utmana normer och strukturer som hindrar jämställdhet och kämpa för din rätt till lika möjligheter och representation.
-Fortsätt att utbilda dig och utvecklas professionellt för att öka din konkurrenskraft och stärka din position i karriären.
-Har du en fantastik kollega glöm inte bort att säga det både till den direkt men också till dina bekanta när du hör att de just behöver hennes (eller hans) kompetens…nästa gång lyfter de dig.

Fler inlägg