Categories

Intervjuserie – Inspirerande kvinnor del 4

Sista delen i vår intervjuserie som uppmärksammar kvinnor vi inspireras av träffar vi Kristin Berg, CEO på Mestro. Kristin har en 25 årig erfarenhet inom detaljhandeln och tekniksektorerna. Hon har varit VD för Teknikkvinnorna och har flertalet olika styrelseuppdrag.

Kristine Berg, CEO Mestro.


Vad innebär jämställdhet för dig? 

-Att vi strävar efter att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Det är att öppna upp för innovation, inkludering, välfärd och välmående.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet och mångfald?

-Att styrelse, vd och ledning formar sitt eget varför. Jag är övertygad om att vi inte kommer någonstans om de som leder och utformar maktstrukturer i bolag inte genuint förstår och vill leda bolaget mot jämställdhet. Att man vågar se sitt nuläge, vågar se sina normer som förhindrar utveckling i rätt riktning och vågar ta de beslut samt göra de förändringar som leder till ens önskade läge. Att man bestämmer sitt önskade läge och vilka direkta aktiviteter som kommer leda till framgång.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet? 

-Att vi skapar ett bättre samhälle för fler. Utveckling och innovation, välfärd får en skjuts framåt. Om vi bjuder in och inkluderar fler perspektiv blir vi bättre. 

Vilka tips vill du ge andra kvinnor i karriären?
-Nöj dig inte. Omge dig med människor som genuint stöttar dig, lyfter dig och vill dig och bolaget väl. Lämna situationer som hämmar både din egen och företagets utveckling. Bolag som klarar av att låta människor växa brukar vara de mest hållbara bolagen. 

Fler inlägg