Categories

Women Ahead inleder samarbete med Perfect Day Media

 

 

 

 

Women Ahead inleder samarbete med medie- och produktionsbolaget Perfect Day Media som drivs av Hannah Widell och Amanda Schulman.

Samarbetet/ uppdraget innebär rekrytering av främst kvinnor till olika befattningar på Perfect Media som ligger i en kraftig tillväxtfas.

Detta känns fantastiskt då vi delar flera gemensamma värderingar, exempelvis att inspirera kvinnor och få dem att lita på sin egen förmåga och kapacitet.

Se pressmeddelande Perfectday_WomenAhead pressmed 170419

Fler inlägg