Categories

Women Ahead föreläser hos Advania

Women Ahead´s VD, Petra Laewen, föreläste i måndag för Advanias initiativ AdWoMan. Föreläsningen ägde rum digitalt med ca 80 medarbetares närvaro. En blandning av män och kvinnor, chefer och medarbetare.

Föreläsningen handlade om hur ett företag kan arbeta för ökad jämställdhet och mångfald samt hur företag kan attrahera fler kvinnor inom en mansdominerad bransch.

Vill ditt företag veta mer och är intresserad av en föreläsning, hör av dig till: info@womenahead.se

“Jämställdhet skapar vi tillsammans”

Fler inlägg