Categories

Vikten av out/ offboarding process för företag

Vi känner med alla som behöver förändra sin personalstyrka och låta fantastiska medarbetare lämna företaget. Det är aldrig ett lätt besked att ge eller för en medarbetare att ta emot.
Många företag har tyvärr ingen bra och genomtänkt s.k. outboarding process vid dessa tillfällen vilket kan resulterar i att medarbetare slutar i vrede. Detta kan skada företagets rykte på marknaden vilket påverkar företagets employer branding på sikt.
Vi arbetar därför med att stötta våra kunder med detta, som en del av vår tjänsteportfölj.

Påvisade undersökningar visar att om företaget har en genomtänkt outboarding process vid uppsägningar får de mer nöjda och positiva medarbetare som lämnar företaget.

Women Ahead erbjuder därför coach- och karriärsamtal, genomgång av CV och personligt brev samt hur en Linkedin profil ska se ut för att vara iögonfallande hos en rekryterare.
Hör av er till oss om ni vill veta mer om vår outboarding tjänst och hur vi kan stötta er i detta.
info@womenahead.se

Petra Laewen, CEO & Founder och Michaela Sundelin, COO and Founder

Fler inlägg