Categories

Jämställdhet skapar vi tillsammans – intervju med Aaron Kroon

De flesta förstår och har erfarenhet av att jämställdhet, mångfald och inkludering är en enorm fördel inom olika sammanhang. Oberoende undersökningar påvisar att jämställda arbetsgrupper presterar 80% bättre än icke jämställda arbetsgrupper. Jämställdhet är absolut ingen kvinnofråga, utan alla behöver förstå vikten av dess effekt. Vi har därför intervjuat ett antal män och deras syn på jämställdhet, mångfald och inkludering.

Aaron blev Top 3 i “årets svenska förebild” 2022 och vinnare av Unionens HBTQI+ pris 2021.Han är en av näringslivets tydligaste röster för att nyckeln till framgång är ett lyckat mångfalds- och inkluderingsarbete.

Aaron har erfarenhet av förändringsledning från tunga roller inom bland annat ICA, Vattenfall och Schibsted samt är en flitigt anlitad föreläsare, paneldeltagare och inspiratör. Läs vår intervju med Aaron nedan.

Aaron Kroon, People & Culture Director på Schibsted

Vad innebär jämställdhet för dig?

-Jämställdhet betyder för mig att män och kvinnor ges samma möjligheter att nå sina mål och uppfylla sina drömmar. Målen och drömmarna kan givetvis variera men saker som normer, attityder, värderingar och ideal ska inte behöva hämma någons ambitioner och livsval. 

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet?

-Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar att skapa en jämställd arbetsplats, bland annat genom att göra en årlig lönekartläggning. Men som alltid, förändring börjar från toppen och en jämställd ledning är grundstommen för en jämställd organisation och en inkluderande kultur. En arbetsgivare med ett aktivt jämställdhetsarbete uppmuntrar till föräldraledighet, oavsett kön, rekryterar kompetensbaserat för att inte hamna i fördoms fällan och givetvis går vi som chefer i första ledet och visar vägen – vilket också innebär att ha civilkurage nog att sätta ner foten mot oacceptabla beteenden och andra orättvisor.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?

-Jämställdhet stärker ett bolags konkurrenskraft och attraktivitet på kandidat marknaden. En mångfald av perspektiv och erfarenheter ger också ett bolag högre innovationskraft och mer effektivt beslutsfattande. Listan skulle kunna göras hur lång som helst men i grunden anser jag att det faktiskt handlar om sunt förnuft att se fördelarna med jämställdhet.  

Vilka förebilder har du?

-Min vän, tidigare politikern, Birgitta Ohlsson är en fantastisk förebild. Hon har en glöd och en oräddhet som har betytt, och fortsatt betyder, mycket för mig både privat och i mitt ledarskap. En annan person som jag imponeras av är Fanny Widman som driver podden Fannys Förebilder. Lugnt, metodiskt och med sjukt mycket smartness tar hon sig an orättvisorna i samhället och jag är så glad att få ta del av hennes klokskap.

Fler inlägg