Categories

Intervjuserie – Inspirerande kvinnor

Den 8:e mars är det internationella kvinnodagen. Vi på Women Ahead vill under denna vecka uppmärksamma inspirerande kvinnor inom Svenskt näringsliv. Under veckan kommer vi därför att publicera fem intervjuer med kvinnor som inspirerar oss.

Först ut är Lotta Widorson Lassfolk, COO på Telia Cygate.Vad innebär jämställdhet för dig?

För mig är jämställdhet att vi har samma möjligheter oavsett kön. I praktiken i arbetslivet så innebär det till exempel att man får samma möjligheter att göra karriär, lika lön för samma arbete,  det låter ju enkelt och självklart men i praktiken så krävs det lite mer än så. En annan vinkel är ju att jag vill fortsätta vara den jag är, vara en kvinna och kvinnlig, och ändå få ett jobb (om jag är kompetent) och bli tagen på allvar. Idealen på ledare håller på och förändras men länge så var mönstret för en stark ledare en man. 

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet?

Det är inget som sker av sig självt! Bolag som genuint engagerar sig är de som lyckas. Om man är en organisation som bygger på KPI:er så är det självklart att man ska mäta det i siffror tex andel kvinnor av totalen, andelen kvinnliga chefer i organisationen, andelen kvinnor i ledningsgrupp och styrelse. Om man ligger långt efter och behöver komma igång så är det klokt att alltid kräva minst hälften kvinnor på slutintervjuerna, man kan helt enkelt inte gå vidare i processen förrän man har ett underlag där det finns kvinnor (eller män ifall de är i underskott) representerade.

En sak jag har reagerat på över åren är att beroende på hur ledningen kommunicerar så skrämmer man bort de kvinnor som skulle kunna vara intresserade. Känslan vi får i jobbannonsen samt i intervjufasen är att om jag får det här jobbet så kommer jag inte få ihop mitt och familjens liv, så det finns en rädsla för chefsjobben och toppjobben. Jag har varit i IT branschen i olika positioner i över 30 år, och anledningen till de små steg jag tagit på karriärtrappan är tydlig bekräftelse från anställande chef att jag kommer att klara det och att jag inte kommer att behöva jobba dygnet runt.

Har du en verksamhet med väldigt få kvinnor så skapa ett kvinnligt forum för de som finns där, låt dem bygga nätverksträffar och bjuda in de som ”borde” jobba hos er, så kommer ni att få massor av hjälp på vägen att hitta talanger.

Tänk igenom budskapet internt, så att inte det blir en “inkvotering” av kvinnor. Vi vill ju få jobbet på våra meriter, och inte få höra eller känna att man fått jobbet pga att man är tjej. Den känslan eller uppfattningen kommer inte att gynna utvecklingen för jämställdhet!

Så för att summera; när du tittar på resultatet på din verksamhet följ även upp andelen kvinnor/män per avdelning/ledningsgrupp/styrelse. Sätt rätt förväntningar på dina medarbetare (oavsett kön) så att de vågar hoppa på en möjlighet och sedan stöttar du i vått och torrt. Det är chefen/ledaren som kommer att avgöra om medarbetaren kommer att lyckas med sitt uppdrag. När du väl har ett par kvinnor som trivs så kommer det att spridas vidare och fler kommer att söka och vilja jobba hos er.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?

Det är så viktigt med en mix av kön, av erfarenheter, bakgrund, religion, ålder osv osv och sätt att tänka. Det första man tänker på när man bygger ett team så är det ju så klart att man är olika, detta för att säkerställa att man har alla olika vinklar och perspektiv FÖRE man fattar beslut eller sätter en kurs. Med jämställdhet så får du en del av detta gratis. Jämställdhet mellan könen är steg ett men det är inte slutmålet, jämställdhet betyder så mycket mer än så men vi måste börja någonstans. I min bransch (IT) så har vi ett enormt underskott på personal och detta är något vi behöver lösa kommande åren. Vi behöver öppna ögonen och dörrarna för alla som har ett intresse, oavsett vart du kommer ifrån, vad du jobbat med tidigare, vilket språk du pratar osv. Jämställdhet är en enorm möjlighet som tvingat oss att tänka annorlunda och som ger oss otroliga möjligheter som vi hade missat annars.

Vilka förebilder har du?

Kvinnliga förebilder är Helene Barnekow, Allison Kirkby, Mia Åslander, men också ett antal män som har hjälpt mig fram på vägen och stöttat. Håkan Sträng, Martin Severinsson, Andreas Gärdsback och Christer Eklund.

Fler inlägg