Categories

Intervjuserie – Inspirerande kvinnor

Detta är intervju nummer fem i vår intervjuserie i och med den internationella kvinnodagen som ägde rum den 8:e mars. Vi uppmärksammar kvinnor vi inspireras av inom svenskt näringsliv.

Sist ut i denna intervjuserie är ingen mindre än Lena Gustafsson, VD och grundare av Styrelsebalans samt författare och journalist. Lena har skrivit böckerna Bortom Glastaket- 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap och Har mannen någon framtid – 13 kända män tänker högt.

Vad innebär jämställdhet för dig?

Till att börja med så är jämställdhet ett av de viktigaste och mest grundläggande begrepp vi har, det handlar om våra livsvillkor. Om förutsättningar och möjligheter.

På Internationella Kvinnodagen blir vi extra påminda om att det gäller för oss alla att vara på tå, förändra och förbättra så att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Blickar vi ut över Sverige och världen så finns det mycket kvar att göra. Listan är lång; lika lön för lika arbete, jämställd privatekonomi, mäns våld mot kvinnor, sexuella övergrepp, aborträtten, utsatthet, hunger, lagar och förordningar och inte minst okunskapen….

Det behövs fortfarande genomgripande förändringar i hela samhället vad gäller jämställdhet. Det innebär att vara klartänkt, uppmärksam och medveten, att förstå hur situationer och beteenden fungerar för att kunna och utrota gamla, invanda strukturer som per automatik styr oss genom förlegade idealbilder. Och förbättringen går för sakta!

Arbetet med jämställdhet, oavsett om det är ett företag eller enskilda människor som tar initiativ, innebär att vara konkret, dela med sig av erfarenheter, skapa opinion och att vara frispråkig. Att ingjuta mod i sig själv och andra som vill förändra – att få något gjort! Att knuffa på svänghjulet, att vara kraftfull och att skapa vi-känsla. Och alla kan vi göra något för att bidra!

Mina konkreta bidrag är att hjälpa ledare förstå psykologiska beteendemönster och hur den starka kraften/motståndet påverkar oss när det gäller förändring. År 2006 startade vi Styrelsebalans för att öka kunskap om organisationer och styrelse, och sedan var det dags att lyfta förebilder och olika karriär- och livsvägar genom böckerna Bortom Glastaket- 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap och Har mannen någon framtid – 13 kända män tänker högt.

Vad vill jag säga med det här?

Jo, för att var du än befinner dig i livet, vilket jobb du än har så kan du tillsammans med andra strukturera, organisera och driva frågor i stort och i smått för att påverka och göra skillnad. Det vill säga, sitt inte och vänta på att någon annan ska agera.

Är det något som pockar på din uppmärksamhet, något du vill förändra men inte riktigt vågar – gör det ändå!! Det är mitt råd till kvinnor och män på Internationella Kvinnodagen.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet?

* Arbeta konkret och metodiskt på alla plan i företaget med 3F; Förebilder. Förnyelse. Förändring.

* Ha modet att skrota mossiga idealbilder, det invanda tankesättet ”så här har vi alltid gjort” och utmana rädslan för utveckling.

* Jobba efter 50/50 regeln – lika många kvinnor som män

* Ta hjälp av smarta medarbetare, de ser ofta strukturella problem i praktiken.

* Skapa balans på gungbrädan, dvs satsa på mixade grupper med rätt kompetens.

* Sök ledare och medarbetare utanför egna kända nätverk, det är ofta där guldkornen finns.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?

Det finns bara fördelar, jämställdhet är grunden till de livsvillkor vi människor har.

Vilka förebilder har du?

Vi kan aldrig få för många förebilder – det är i mötet magi uppstår! De förebilder jag uppskattar har kraft, vilja och modet att gå före, att med sina visioner trampa upp nya stigar tillsammans med andra. Det finns en anledning till boktitlarna Bortom Glastaket och Har mannen någon framtid – de 39 personerna är alla rolemodels på sitt sätt. Vi, och många med oss,  har inspirerat varandra under åren. Det är i mötet magi uppstår!

Kerstin Lindberg Göransson, Ann Carlsson Meyer, Mats Lindgren, Claes Hemberg, Petra Ålund, Lena Olving, Kristina Axen Olin och Katarina Romell.

Fler inlägg