Categories

Intervjuserie – Inspirerande kvinnor

Detta är intervju nummer tre i vår intervjuserie i och med den internationella kvinnodagen som är just idag den 8:e mars. Vi uppmärksammar kvinnor vi inspireras av inom svenskt näringsliv. Idag är det ingen mindre än Annie Lööf, tidigare partiledare för Centerpartiet.

Vad innebär jämställdhet för dig?

-Frihet, trygghet och rättvisa. För mig handlar jämställdhet om att se människor för vilka vi är, ingen ska begränsas på grund av sitt kön. Det handlar om såväl lika möjlighet till inflytande och karriär som trygghet att inte drabbas av våld och förtryckande normer. Likvärdiga rättigheter och möjligheter oavsett om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. 

Vilka konkreta tips har du till företag som vill arbeta för ökad jämställdhet? 

Genomlys din egen arbetsplats, hur ser den ut? Driver du ett större bolag, gör det enhet för enhet. Vilka mönster ser du? Hur ser representationen ut? Med nuläget i bakhuvudet, skriv ner hur du vill förändra och sätt tydliga jämställdhetsmål. Fundera också på hur företaget ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor och ta hjälp av nätverk, företag och organisationer – som har ett helt kompetensstall av kvinnor. Anställ efter kompetens, då kommer jämställdheten på köpet. 

En arbetsplats som präglas av jämställda normer, värderingar och attityder är grundläggande för att skapa en modern och dynamisk miljö. Här är ledarskapet väldigt viktigt. Fundera över hur ditt företag kan utveckla den interna arbetsmiljön för att bli än mer jämställd? Låt medarbetarna vara med och forma vägen framåt. 

Vilka tips vill du ge andra kvinnor i karriären som hjälpt dig framåt?

Bygg nätverk och var generös tillbaka med ditt till andra kvinnor. Sätt egna mål med vad du vill vara och våga gå utanför comfort zone. Lyssna på din magkänsla, du måste känna en vilja, passion och drivkraft för det du ska göra. Våga säga ja, det skulle nämligen en man gjort. 


Vilka förebilder har du?

Jag har många, jag inspireras av de som gjort en rejäl resa och som fortsätter lyfta andra som Susanne Najafi och Sara Wimmercranz, Gunilla von Platen, Mia Brunell Livfors och Dilsa Demirbag Sten för att nämna några!

Fler inlägg