Categories

AFRY ger Women Ahead i uppdrag att locka fler kvinnliga kandidater

AFRY har som målsättning att vara en organisation med 30% kvinnliga medarbetare. Idag har de 26% och för att nå sitt mål har de valt att anlita oss. Vi är glada och stolta att få bidra till AFRYs mål om en mer jämställd arbetsplats. Vi på Women Ahead kommer bidra med att utbilda kring inkludering, jämställdhet och mångfald vilket ska leda till att locka fler kvinnliga kandidater och hur man på sikt även behåller kandidaterna.

Nyckeln till att skapa mångfald innebär alltid ett medvetet val och ett långsiktigt arbete.

Läs mer om hur AFRY arbetar med detta projekt:
https://mittgavle.prenly.com/963/Mitt-Gavle/281949/2020-02-23/r/11

Om ditt företag också behöver stöttning och utbildning gällande en mer inkluderande och , jämställd organisation.Kontakta oss på: info@womenahead.se

Fler inlägg