Därför blir IT-företag mer lönsamma med ökad jämställdhet

Vår Vd, Petra Laewen, intervjuas tillsammans med Michaela Berg på Advania varför IT-företag blir mer lönsamma med ökad jämställdhet.

Att IT-branschen domineras av män är ett välkänt faktum. Enligt branschorganisationen IT- och telekomföretagen var andelen kvinnor i branschen 29 procent förra året. Den låga andelen kvinnor leder nu i växande grad till problem. 

Bland annat påverkar det möjligheten att rekrytera medarbetare, en fråga som i sig blir allt mer brännande. IT- och telekomföretagen räknar med ett underskott på 70 000 personer med IT-kompetens redan år 2022. Mot den bakgrunden håller det inte att undanta hälften av ett presumtivt rekryteringsunderlag. 

Läs hela artikeln här: https://www.advania.se/om-advania/nyheter/news-article/2018/11/07/Darfor-blir-it-foretag-mer-lonsamma-med-okad-jamstalldhet/

Ulrika Pernestad tar en plats i vår Advisory Board

Nu har vi ett nytt tillskott till vår Advisory Board. Vi välkomnar Ulrika Pernestad, VD på 21 st Century Mobile. Vi är glada att hon vill vara en del av Women Ahead och vi ser med spänning fram mot 2019 tillsammans.

Kort om Ulrika:

Ulrika arbetar sedan 2017 som VD på 21st Century Mobile som utvecklar mobila meddelande tjänster tex sms/messaging för företagsmarknaden. Ulrika har gedigen erfarenhet av försäljning och ledarskap inom främst IT-branschen. Hon har varit Sales Director på företag som Caperio där hon bland annat startade Caperio/Advania Skolpartner (ledande aktör av IT infrastruktur,utbildning och tjänster till Sveriges kommuner och skolor) men även ledande roller inom försäljning och affärsutveckling på Infront IT-partner, Digitalinn, Netgear och Sony.

Ulrika är en positiv affärsdriven och målinriktad ledare med fokus på högpresterande team och leda i förändring.