Categories

Därför blir IT-företag mer lönsamma med ökad jämställdhet

Vår Vd, Petra Laewen, intervjuas tillsammans med Michaela Berg på Advania varför IT-företag blir mer lönsamma med ökad jämställdhet.

Att IT-branschen domineras av män är ett välkänt faktum. Enligt branschorganisationen IT- och telekomföretagen var andelen kvinnor i branschen 29 procent förra året. Den låga andelen kvinnor leder nu i växande grad till problem. 

Bland annat påverkar det möjligheten att rekrytera medarbetare, en fråga som i sig blir allt mer brännande. IT- och telekomföretagen räknar med ett underskott på 70 000 personer med IT-kompetens redan år 2022. Mot den bakgrunden håller det inte att undanta hälften av ett presumtivt rekryteringsunderlag. 

Läs hela artikeln här: https://www.advania.se/om-advania/nyheter/news-article/2018/11/07/Darfor-blir-it-foretag-mer-lonsamma-med-okad-jamstalldhet/

Fler inlägg