Workshops

Women Ahead har workshops kring jämställd rekrytering, inkludering och mångfald. Vi arbetar tillsammans fram hur företaget kan nå sina jämställdhetsmål och förstå vikten med det arbetet.

Innan workshopen skickas en undersökning ut med 5 frågor som sedan bakas in i workshopen. Vi identifierar då nuläget och hur medarbetarna uppfattar jämställdheten samt inkludering hos er. 


Med vår erfarenhet vet vi att efter dessa frågor i förväg stärker medarbetarna och chefers engagemang, när man får diskutera frågor och exempel som rör sin egen arbetsvardag.

Med reella exempel så börjar medarbetare och chefer att reflektera och eventuellt agera på det behov som finns hos ert företag. Enkätfrågorna är frivilliga, och svaren kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras anonymt.

För mer information. Klicka här.