Categories

Women Ahead skriver ramavtal med Dustin

Vi är glada att berätta att Women Ahead och Dustin skriver samarbetsavtal gällande rekryteringstjänster. Detta påvisar att Dustin gör ett aktivt val att öka upp jämställdheten på företaget.

Det som gör det extra spännande och roligt med detta samarbete är att Dustin har ett kvinnligt nätverk som heter Women in Business. Lite kort om Dustins arbete för att vara en hållbar arbetsgivare samt kort om Women in Business:

IT-industrin i allmänhet har en utmaning att attrahera kvinnor. Ett av Dustins fokusområden för hållbarhetsarbetet är mångfald och jämställdhet där ett mål är att varje kön ska representeras med minst 40 procent år 2020. För att uppnå detta har Dustin bland annat infört att det i alla chefsrekryteringar ska finnas en likvärdig slutkandidat av vardera kön.

Ett annat initiativ är nätverket Women in Business där Dustin bjuder in både interna och externa kvinnor från branschen för att inspireras och stärka professionellt nätverkande. Nätverket startade år 2012 och har sedan dess vuxit i alla nordiska länder där Dustin har verksamhet. Nätverket är viktigt både utifrån jämställdhetssynpunkt och för att skapa en mötesplats för kvinnor. Dustin är övertygade om att initiativet även ökar andelen kvinnor som vill både jobba på och handla av Dustin.

Vi ser fram emot att hjälpa Dustin med att nå sina mål för en jämnare könsfördelning inom företaget.

 

Fler inlägg