Categories

Women Ahead lanserar ledar- och karriärcoaching

Women Ahead välkomnar Sara Abramson som ledar- och karriärcoach.

Women Ahead erbjuder nu coaching med inriktning mot ledarskap och karriärutveckling. Målet och avsikten med coachingen är att coacha andra kvinnor till att bli sitt bästa jag, att prestera utan prestationsångest och att leva ett hållbart liv där man kan kombinera karriär och privatliv.

Vill du ha mer information, hör av dig till oss på.
info@womenahead.se

Sara har 20 års erfarenhet från näringslivet, där hon suttit på ledande positioner inom försäljning, CRM och kundstrategi. Hon är i grunden beteendevetare med en examen i Personalvetenskap. Hon har fyra barn och stor erfarenhet av att kombinera karriär och föräldraskap. För tre år sedan sadlade hon om och jobbar nu både som konstnär och ledarskapscoach.

Fler inlägg