Categories

Women Ahead intervjuas av Feminvest

 

 

 

 

Women Ahead och Feminvest har något gemensamt. Vi arbetar båda med att öka andelen kvinnor inom mansdominerade roller vilket i sin tur leder till ökad jämställdhet.
Feminvest är ett investerarnätverk för kvinnor, vars syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. I förlängningen leder fler aktiva kvinnliga aktieägare till ökat inflytande för kvinnor i bolag och i samhället, och till en mer jämställd aktiemarknad.

Det gillar WA så klart! Läs mer i intervjun med oss, Women Ahead, på Feminvest hemsida.

Intervju av Feminvest med WA

Fler inlägg