Categories

Women Ahead inleder samarbete med Styrelseakademien Dalarna

Som en del av Women Aheads satsning kommer vi att delta i detta samarbete med Styrelseakademien för att locka fler kvinnor till att söka sig till styrelseposter.

Vi kommer bidra med en digital föreläsning om jämställd rekrytering och hur arbetsgivare kan bryta könsbarriärer som gynnar män.

När: 5:e februari kl.10-11.

Läs Styrelseakademiens kommentarer kring samarbetet:
Tillsammmans banar vi väg för kullorna! (styrelseakademien.se)

Är du intresserad av att veta mer och anmäla dig, hör av dig till Jonna Burefjord på Women Ahead eller Jan Paju på Styrelseakadien.

Jonna Burefjord
jonna@womenahead.se eller 070-313 35 02

Jan Paju
jan.paju@styrelseakademien.se

Anmälan till eventet.
https://magnetevent.se/Event/jamstalld-rekrytering-40690/

Fler inlägg