Categories

Women Ahead inleder diskussion om samarbete med Womentor

 

 

 

 

Women Ahead och Womentor har inlett diskussion om samarbete.

– Det känns självklart fantastiskt kul att kunna presentera att Women Ahead och Womentor för diskussion om samarbete då vår ambition och målsättning är densamma, dvs. att öka andelen kvinnliga chefer, säger Petra Laewen, CEO för Women Ahead.

Womentor är ett av flera initiativ från IT&Telekomföretagen som syftar till att långsiktigt åtgärda snedfördelningen i branschen, och genomförs 2017 för elfte året. Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer.

Läs mer om Womentor, klicka här womentor

Fler inlägg