Categories

Women Ahead ingår samarbete med Teknikkvinnor

Utbildning kring inkludering, jämställdhet och mångfald

“Women Ahead rekryterar inkluderande och jämställt i alla mansdominerade branscher. Därför ser vi detta samarbete med Teknikkvinnor
som självklart och en perfect match”, säger Petra Laewen, CEO & Founder Women Ahead

Tillsammans med Teknikkvinnor erbjuder vi utbildning för att minska ojämställdheten och öka inkluderande kulturen

Förändringsarbete

Utifrån våra kunders unika organisationer, kulturer och utmaningar ger vi er verktyg som fungerar under olika förutsättningar, baserat på forskning och erfarenhet. Ni utför förändringen för det vi är en av nycklarna till framgång och vi coachar er längs vägen.


Chefsprogram, workshops och utbildningar

För att skapa förändring behöver alla individer i en organisation ha kunskap om ämnet och förstå varför det är viktigt för affären, organisationen och sig själva. Innehållet och verktygen varierar beroende på roller, prioriterat fokusområde och organisationens förutsättningar. Genom våra sessioner engageras och motiveras deltagarna till att agera och föra det vidare.

Coachande samtal

Det är när kunskap och verktyg testas i praktiken som frågor eller specifika situationer behöver utforskas ytterligare, vi är er neutrala expertpartner i det.

Kontakta oss om ni vill veta mer eller boka denna utbildning på: info@womenahead.se

Fler inlägg