Categories

Women Ahead i samarbete med Svensk Bakgrundsanalys

Petra Laewen, VD och grundare Women Ahead samt Fredrik Kärrholm, VD och grundare Svensk Bakgrundsanalys

Över 6 000 personer misstänktes förra året för förskingring och andra trolöshetsbrott, som vanligen begås av anställda mot arbetsgivaren. Var tredje av dessa misstänkta var kvinnor.

Women Ahead är stolta över att nu inleda ett samarbete med Svensk Bakgrundsanalys, för att minska risker för arbetsgivare och öka tryggheten på arbetsplatser.

Det är klurigt att sätta en exakt siffra på vad en felrekrytering kostar arbetsgivaren, det varierar beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om och hur länge det tar att upptäcka och åtgärda problemet, men en beräknad snittsiffra ligger på cirka 700 000 kronor enligt oberoende statistik.

– Att erbjuda en säker, snabb och effektiv bakgrundskontroll ska hjälpa våra kunder att undvika felrekryteringar, säger Petra Laewen, VD och grundare Women Ahead.

Grundare och VD för Svensk Bakgrundsanalys är Fredrik Kärrholm, kriminolog och tidigare polis. Han understryker vikten av god personalsäkerhet. –  Bakgrundskontroller är ett effektivt sätt att förebygga dyra problem och öka tryggheten. Många företag underskattar dock riskerna, de är större än många tror.
Svensk Bakgrundanalys har skapat en unik, digital lösning för bakgrundskontroller med analys. Med en kraftfull algoritm analyseras en stor mängd information.

– En god bakgrundskontroll kräver analys av mer än brottslighet och ekonomi. Man måste titta bredare för att göra en ordentlig bedömning, till exempel fordonsinnehav, flyttmönster och bolagsengagemang, förklarar Fredrik Kärrholm, som välkomnar Women Aheads ansvarstagande.

– Women Ahead ser fram emot ett samarbete med Svensk Bakgrundsanalys för att säkerställa en effektiv och fördomsfri rekrytering. Arbetsplatser ska vara trygga och säkra, avslutar Petra Laewen.

Fler inlägg