Categories

VD utmaningen

Fortsatt stor ojämställdhet inom ledningsgrupper och organisationer.

Mindre än en femtedel av Sveriges vd:ar är kvinnor, visar statistik från SCB. Av Sveriges chefer är totalt 41 procent kvinnor och 59 procent män. Women Ahead utmanar därför alla Sveriges Vd:ar i “VD utmaningen” – mot en mer jämställd organisation.
#vdutmaningen

Här kommer 7 anledningar till varför företag behöver bli mer jämställda som tagits fram av Allbright.
https://www.allbright.se/nyheter/2015/11/26/7-anledningar-varfr-bolag-br-bli-jmstllda


Jämställdhet måste komma uppifrån. Från styrelsen, VD:n och ledningsgruppen, för att sedan genomsyra hela organisationen.
Vill ditt företag bli mer jämställda och få hjälp med detta, kontakta oss så berättar vi mer. Exempel på hur vi stöttar företag att öka jämställdheten:

– Stöd i rekryteringsprocess och ett brett urval av kvinnliga kandidater
– Föreläsningar kring hur företag kan attrahera fler kvinnor
– Workshops
– Enkäter, kartläggning och handlingsplaner

Kontakt: info@womenahead.se

“Jämställdhet skapar vi tillsammans”
Michaela Sundelin & Petra Laewen, grundare Women Ahead

Fler inlägg