Våra tjänster

Women Ahead har ett ständigt aktuellt och växande kandidatnätverk av kompetenta kvinnor som vill ta nästa steg i karriären.
Vi kallar vårt kandidatnätverk för Wing Woman!

Vårt arbetssätt bygger på att arbeta med långsiktiga relationer, mot så väl uppdragsgivare som kandidater. Bli en del av Wing Woman. 

Vi söker aktivt upp och attraherar de mest framgångsrika och kompetenta kvinnorna inom svenskt näringsliv med fokus inom IT-, teknik och telekom samt de branscher och företag där man arbetar aktivt med ökad jämställdhet och mångfald, med inriktning chefsroller och ledarpositioner, försäljning, specialistroller och administration.

För Women Ahead är mångfald viktigt för att skapa en god dynamik i arbetsgrupper vilket leder till ökad kreativitet samt på sikt ökar företagets lönsamhet. 

Att anlita Women Ahead påvisar att företag gör ett aktivt val att öka jämställdhet inom mansdominerade roller och tjänster!


KONTAKTA OSS

Chefsroller och ledarpositioner

Women Ahead rekryterar kandidater till styrelser, lednings- och mellanchefsnivå. Vi har tagit fasta på att en ökad mångfald i ledningsgrupper och styrelser ger en bra balans, vilket leder till högre lönsamhet, ökad effektivitet och mer kreativitet.

Försäljning

Women Ahead hjälper företag att rekrytera kompetenta kvinnor som har erfarenhet av eller vill utvecklas inom försäljning. Säljorganisationen kan kallas ”hjärtat i bolaget” och är oftast den avdelning som driver tillväxt, varför rätt rekrytering är otroligt viktig. Det är fortfarande alldeles för få kvinnor som arbetar inom försäljning och det hjälper Women Ahead till med att förändra.

Administration

Women Ahead hjälper företag att tillsätta kompetenta, drivna och lojala medarbetare på diverse administrativa tjänster inom företag. Administrativa tjänster innefattar exempel Vd- och chefsassistenter, kundtjänst, sälj-, nätverk- och tekniksupport, ekonomi och back-office funktioner.

Specialister

Women Ahead hjälper företag att rekrytera specialistroller som är affärskritiska för företagets organisation. Exempel på sådana roller och tjänster är IT-arkitekter, programmerare, utvecklare, projektledare m.fl.

Second opinion

När ni genomför egen rekrytering och vill ha stöd och hjälp i beslutet av era kvinnliga slutgiltiga kandidater kan vi ge vår bedömning genom en second opinion. Detta genom djupgående intervjuer, eventuella tester och referenstagning som säkerställer kvalitén.

Inspirationsföreläsningar

Hur är det att vara kvinna i en mansdominerad bransch? Vad krävs egentligen, vilka fallgropar finns och vad behöver vi tänka på? Women Ahead föreläser och inspirerar kvinnor med konkreta tips och reflektioner utefter egen erfarenhet.

Sagt om Women Aheads inspirationsföreläsningar

”Otroligt inspirerande föreläsare”
”En bra kvinnlig förebild”
”Ämne som tål att fokusera på”

Rekryteringsprocess

Analys av kravprofil

Tillsammans med uppdragsgivaren skapar Women Ahead en unik kravprofil utefter ett gemensamt möte där vi tillsammans kartlägger vilken typ av kompetens och personlighet som är tilltänkt rollen. Women Ahead träffar och intervjuar även vid förfrågan personer inom den avdelning vars tjänst ska tillsättas. Detta för att kandidatens personlighet ska stämma och passa bra in i övriga gruppen.

Search och nätverk

Utifrån kravprofilen påbörjar Women Ahead ett gediget search- och kartläggningsarbete
för att hitta de bästa kvinnliga kandidaterna inom Women Aheads nätverk. Eventuell annonsering utförs. Efter detta görs ett urval av de kandidater som går vidare till nästa steg i rekryterings-processen. Under hela rekryteringsprocessen är Women Ahead involverade med att koordinera möten med kandidater, uppdragsgivare och möten dess emellan.

Urval av kandidater

Women Ahead utför djupintervjuer med de kandidater som gått vidare i rekryteringsprocessen. Uppdragsgivaren hålls löpande informerade om urvalsprocessen och kandidaterna.

Kandidatpresentation

Women Ahead presenterar 3-5 kandidater som gått vidare i rekryteringsprocessen. Efter detta bokas intervjuer upp med utvalda kandidater hos kund, tillsammans med Women Ahead om så önskas. Women Ahead bistår med intervjudokument för att uppdragsgivaren ska känna sig trygg och bekväm under intervjuerna. Efter utförda intervjuer kan personlighetsbedömning/ personlighetstest erbjudas enligt offert. Här arbetar vi med Talent Q samt Cut-E. Slutligen görs en gedigen och djupgående referenstagning.

Signad kandidat

Uppdragsgivaren skriver alltid anställningsavtal med slutkandidaten. Women Ahead samordnar alltid dessa möten mellan företag och slutkandidaten.

Kontinuerlig uppföljning

Women Ahead är noga med att följa upp rekryterad kandidat med både kandidat och uppdragsgivare med ett tidsintervall om 3 och 6 månader.