Categories

Tips för att få in fler kvinnor i IT-branschen

Här är 3 tips på vad du som rekryterar inom IT konkret kan göra för att bidra till ökad mångfald och jämställdhet.

  • Säkerställ att det finns strukturer för en objektiv rekryteringsprocess. Använd data istället för magkänsla när ni fattar ett rekryteringsbeslut.
  • Utforma inkluderande annonser.
  • Säkerställ att det alltid är en kvinna med i rekryteringsprocessen.

Vill du som företag ha hjälp med att öka upp mångfald och jämställdhet, kontakta oss på: info@womenahead.se

Fler inlägg