Rekrytering

Women Ahead stöttar företag att alltid erhålla ett urval av samtliga kön i rekryteringsprocessen. Företag som anlitar Women Ahead påvisar att de gjort ett aktivt val att öka upp mångfald och jämställdhet där inkludering prioriteras.

En jämn balans mellan kvinnliga och manliga medarbetare innebär ökad lönsamhet. Det påvisar flertalet, oberoende undersökningar. 

Därför arbetar allt fler företag medvetet för att öka andelen kvinnor. 

Women Ahead säkerställer att företag alltid erhåller båda könen i rekryteringsprocessen utefter den absolut bästa kompetensen. 

Vill du som företag arbeta för ett mer modernt, svenskt näringsliv där jämställdhet, mångfald och inkludering prioriteras ska du kontakta oss.