Categories

Jobbet blir aldrig som förr – ”kartan har plötsligt ritats om”

Krav på att få jobba hemifrån, ut med mossiga chefer och ett uppsving för grå myndigheter och storföretag. 

Dagens Industri har pratat med fem rekryterare, varav en är vår VD, Petra Laewen, om en förändrad arbetsmarknad efter coronakrisen. 

”Att till viss del kunna jobba hemifrån blir ett generellt krav, arbetsgivare som ifrågasätter det kommer betraktas som väldigt oflexibla och nästan lite konstiga.”

1. Storbolagen tar revansch
I tider av kris och skakig konjunktur ökar behovet av trygghet. Liv Gorosch, vd och medgrundare av Wes som rekryterar ledare till chefsroller och styrelseuppdrag, ser ett klart uppsving för traditionella storföretag som haft svårt att hävda sig mot snabbväxande bolag inom techsektorn, som lockat med flexibla arbetsvillkor långt innan coronapandemin bröt ut.

”Kartan har plötsligt ritats om eftersom storbolagen tvingats kasta sig in i en digital kultur. På Ericsson jobbar 85.000 medarbetare hemifrån – och bolaget snurrar vidare”, säger Liv Gorosch och fortsätter: 

”Storföretag, som står för trygghet och långsiktighet, blir ett attraktivt val igen. När nu digitaliseringen fått skjuts i dessa bolag och de kan erbjuda moderna karriärer, finns stora möjligheter för dem att komma ikapp techarenan i jakten på talangerna.”

Rekryterarna Jan Friberg, Bondi, Liv Gorosch, Wes och Anders Achilles, Groo.
Rekryterarna Jan Friberg, Bondi, Liv Gorosch, Wes och Anders Achilles, Groo.

2. Mossiga chefer rensas ut
Jan Friberg, ledare och partner på chefsrekryteringsbolaget Bondi i Sverige, spår en stor ruljans på chefer som en följd av de nya distansvillkoren. Dagarna för chefer som gjort en poäng av att komma till kontoret först och gå hem sist är räknade, anser han.  

”Det finns chefer som inte fungerar i den nya miljön, där fler jobbar på distans. Hur samlar man människor när man inte träffas? Det kommer att krävas mer dialog – chefen behöver fungera som ett bollplank i större utsträckning än tidigare”, säger Jan Friberg. 

För att detta ska vara praktiskt möjligt måste grupperna minska, säger han vidare. 

”Vi går mot fler småpyramider och mindre team på fyra till sex personer. Kanske behövs det också fler chefer på varje medarbetare.”

3. Generös distanspolicy blir hygienfaktor
Allt mer pekar på att få är beredda på att återgå till sitt gamla arbetsliv när pandemin är över, enligt Anders Achilles, grundare av Grooo som förser företag med techkompetens på alla nivåer.  

”Distansarbetet vi har nu kommer få stora konsekvenser. Att till viss del kunna jobba hemifrån blir ett generellt krav, arbetsgivare som ifrågasätter det kommer betraktas som väldigt oflexibla och nästan lite konstiga.”

Bolag som erbjuder möjligheten att jobba på distans 100 procent får en klar konkurrensfördel, säger han vidare. 

”När man inte behöver pendla in till jobbet kan företag rekrytera kompetens på fler orter – och de som valt att bosätta sig långt från städerna kan hitta ett större och mycket roligare jobbutbud.”

Ron Cohen är rekryterare och partner på Sharp Recruitment.
Ron Cohen är rekryterare och partner på Sharp Recruitment.Foto:Magnus Ranvid

4. Karriärprioriteringar omvärderas
När Sifo på uppdrag av Ryska Posten Bemanning undersökte stockholmarnas syn på jobb och karriär i höstas svarade tre av fyra att de vill ha mer fritid. 

Under våren har många fått smak på ett liv med en mindre pressad vardag – även unga jurister som inte brukar ifrågasätta ett klassiskt karriärupplägg, konstaterar Ron Cohen, medgrundare av Sharp Recruitment som rekryterar jurister till olika branscher och områden.

”Det är supertydligt att synen på karriär har förändrats. Nästan tio av tio jurister har prioriterat jobbet högst – nu blir mjukare värden viktiga. Många kommer inte att vilja tillhöra den klassiska juristen som granskar avtal och gör transaktioner till 1–2 på natten.”

Har arbetsgivarnas inställning också förändrats?
”Det varierar. Jag tror att största utmaningen kommer ligga hos konsultbyråerna och att dom måste bli mer öppna och erbjuda ännu mer flexibilitet till sina anställda. Unga jurister vill ha arbetsgivare som är digitaliserade och utmanar status quo.” 

Petra Laewen, grundare av Women Ahead.
Petra Laewen, grundare av Women Ahead.Foto:Press

5. Krav på personlig utveckling ökar
En utmaning när arbetslivet stöps om blir att hitta nya sätt att kompetensutveckla medarbetarna, konstaterar Petra Laewen, grundare av rekryteringsbolaget Women Ahead. 

”Nu när man inte längre kan resa i väg till kurser och konferenser, gäller det att erbjuda andra utbildningspaket för att få talangerna att söka och vilja stanna. Digitala chefsutbildningar, löpande coachsamtal och mentorskap blir viktigare när många jobbar på distans.”

6. Smittsäkra kontor blir ett måste
Det pratas en hel del om kontorsdöden, även om få verkar tro att fysiska kontor försvinner. Människor kommer även i fortsättningen att vilja gå till en arbetsplats, om än i mindre utsträckning, säger Petra Laewen. 

Många företag behöver dock tänka om kring utformningen och disponeringen av ytan – pandemin har på ett bestående sätt gjort oss mer medvetna om smittspridning, fortsätter hon.  

”Trånga eller aktivitetsbaserade kontor, där man delar på allt och byter platser med varandra, blir svåra att gå tillbaka till. Här finns det mycket för arbetsgivare att fundera på innan kontoren blir säkra från smittspridning.”

7. Grå myndigheter får stekhet status
Tidigare anonyma myndigheter som Folkhälsoinstitutet och Tillväxtverket har fått ökad relevans som samhällsbärande funktioner. Bägge arbetsgivarna har en ”otrolig chans” att rekrytera bra kompetenser just nu, tror Anders Achilles. 

”En arbetsgivare är lättare att sälja in om man ser värdet av verksamheten. Alla letar efter någon form av mening. Myndigheter är också trygga och stabila arbetsgivare, vilket många vill ha nu.”

Fler inlägg