Categories

Jämställdhet skapar vi tillsammans – intervju med Kristin Boman, VD på Jula Miljö & Energi


Vi börjar med att låta Kristin berätta lite om sig själv.
-Jag är en entusiasmerande ledare som motiveras av förflyttningar framåt och att få driva hållbara förändringar. Som ledare tror jag på att vi tillsammans alltid når högre och jag vill bidra till att medarbetare och team når sin fulla potential mot uppsatta mål, för bolaget och affärerna.

-Jag är idag VD på Jula Miljö & Energi, som är en del av den entreprenörsdrivna Jula Holding– koncernen, där jag driver utveckling för bolaget med hållbara investeringar för kommande generationer.
Vi investerar inom förnybar energi, där vi producerar el med våra egna vindkraftsparker. Vi satsar även i förnybara drivmedel, för att bidra till omställningen som nu sker inom transporters hållbarhetsresa. Vi investerar även i start- och scaleupbolag med tydlig hållbarhetsprofil inom energi och miljö, för att vara en katalysator och snabba på utvecklingen av gröna innovationer. Vi arrenderar även åkermark och bedriver växtodling, med mål att skapa ett mer hållbart jordbruk och där våra grödor kan bli till livsmedel och mat hemma på folks bord.

Kristin Boman, VD på Jula Miljö & Energi

Vad innebär jämställdhet för dig?

-Jämställdhet för mig innebär att kvinnor och män har samma värde, rättigheter och möjligheter genom livet. I samhället ska en individs värde, inflytande samt uppfyllelse av sina egna drömmar och mål i livet inte hindras av om vi fötts till världen som man eller kvinna.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet?

-Det behövs fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Vi måste hjälpas åt att synliggöra och lyfta fram alla kompetenta och begåvade kvinnor som finns i näringslivet samt aktivt stötta och inspirera fler kvinnor att våga ta roller och uppdrag på ledande positioner.

Det behöver skapas jämlika förutsättningar och en inkluderande kultur på våra arbetsplatser. Vi kan inte längre bara prata om ett jämställt näringsliv och arbetsplats. Medvetengör och fortsätt lyft frågan, men framförallt agera. Jämställdhetsarbetet måste oavsett bransch drivas från högsta ledningen. Ta in föreläsare eller inspireras av andra bolag för att sätta och tydliggöra mål som ska uppnås på företagets förändringsresa. Ledningen måste visa vägen för bolaget och även skapa en inkluderande kultur.

Att ha en ledande position är fantastiskt roligt och utvecklande, men kan också stundvis upplevas ensamt och enormt utmanande. Ge bättre förutsättningar genom att ex. erbjuda nätverkande och mentorskap, där ledaren kan få extern coachning, perspektiv och utveckling i sin roll.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?

-Jämställdhet i ett styrelserum eller en företagsledning ger effekt genom bättre beslutsförmåga och signifikant högre lönsamhet för bolaget, vilket därav borde vara en strategisk viktig fråga för samtliga bolag. När bolagets ledning arbetar aktivt med jämställdhet är det en god investering då det sker fördelar genom att arbetsplatsens medarbetare blir mer engagerade och kreativa, får en förbättrad hälsa och välbefinnande, prestationen ökar, kundnöjdheten ökar och det resulterar i värdeskapande effekt.

Vilka förebilder har du?

-Jag har så många förebilder som inspirerar mig dagligen, både kvinnor och män. Gemensamt för dessa personer är att de driver på för en förändring och ser möjligheter, har starkt civilkurage och mod att stå upp för jämställdhetsfrågor och en inkluderande kultur samt utvecklar och stöttar andra i sin omgivning.

Fler inlägg