Categories

Jämställdhet skapar vi tillsammans – intervju med Karin Ivarsson, Site Manager på ITW Welding.

Jag var 19 år första gången jag fick höra att jag inte skulle kunna bli lika bra på mitt jobb som en man. 19 år och en av få tjejer i en årskull maskinteknikstudenter på universitetet. Minns att jag blev helt ställd för det hade aldrig någonsin slagit mig att mitt kön skulle spela någon roll – jag var ju van att bäst prestation premierades. Det var också en ögonöppnare för mig att förstå att jag var minoritet som kvinna på ett tekniskt universitet, men jag var majoritet när det kom till min etnicitet och min härkomst.

Jag har sedan jag började mina studier alltid verkat och arbetat i mansdominerade miljöer. Att vara den udda fågeln kräver tålamod och lite mod, men det finns många gånger det också är till min fördel – vem minns inte den som kommer in i färgglad klänning i ett rum fyllt av kostymer och ljusblå skjortor?

Jag vill öppna dörrar och visa hur jämställdhet leder till personlig utveckling, bättre livsbalans och bättre finansiella resultat i det organisationer jag arbetar inom. Jag har själv valt arbetsgivare både utifrån kärnvärden, bransch och kompetens. Visst kan vi vara överens om att jag varken lyckas bättre eller sämre för att jag är kvinna utan för att jag är jag och har de kompetenser som krävs för mitt jobb på ITW?

Karin Ivarsson, Site Manager ITW Welding AB

Vad innebär jämställdhet för dig?

-Jämställdhet innebär att vi alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Att vi alla ser på varandra utan att vi låter kön, sexuell läggning, nationell härkomst, religion eller vad det nu mån vara komma emellan.

Det är en del av att leva i frihet.  

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet? 

-Leta efter svaret varför det är viktigt för dem.

För mig handlar det om att utvecklas som verksamhet och team. Ha en inkluderande arbetsmiljö där vi har tid och energi både till att prestera på jobbet, men även till familj, vänner och fritidsintressen. Olika personligheter och bakgrunder ger fler infallsvinklar och erfarenheter till teamet.

Rekrytering ska ske meritokratiskt så vi ser individer genom deras kompetens och meriter.  

Vilka fördelar ser du med jämställdhet? 

-Jag vill vända på frågan – vilka risker finns med jämställdhet? Jag ser nämligen inga, därför är det en självklarhet att vi aktivt arbetar vidare inom jämställdheten.

Som om det inte vore nog så är jämställda bolag mer lönsamma. Jag rekommenderar varmt att läsa rapporterna som Allbright stiftelsen publicerar varje år. https://www.allbright.se/

Jag använder själv jämställdhet som kriterier när jag väljer vilka bolag jag investerar i.

Vilka förebilder har du?

-Jag har så många förebilder. Gemensamt för dem är att de har en vilja att förändra och en förmåga att entusiasmera team.

Det är först på senare år som jag förstått vilken superkvinna min mormor var och hur mycket normer denna lantbrukarkvinna bröt. Min mormor, som på 40-talet som sparade ihop kapital för att köpa in sig på den gård som sin blivande man – min morfar – ägde för att ha ekonomisk frihet.

Fler inlägg