Categories

Jämställdhet skapar vi tillsammans – intervju med Jens Åklinder Lagerström, Head of P&L Sweden at Scania Industrial Operations Asia på Scania.

Jens Åklinder Lagerström, Head of P&L Sweden at Scania Industrial Operations Asia

Vad innebär jämställdhet för dig?

-För mig handlar det främst om lika rättigheter och möjligheter och att verkligen kunna vara sig själv på sin arbetsplats. Det handlar om inkludering och det handlar om ledarskap. Det är kulturförändringar vi måste jobba med och det måste ske via oss ledare.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet?

-Främst riktat till företagsledare då det är där det måste initieras och där det måste drivas. Börja med dig själv, ta upp spegeln och titta djupt. Det är mycket troligt att du har beteenden som du inte ens känner till som du behöver förändra för att vara en mer inkluderande ledare. Se till att få med dig din ledningsgrupp, förstår inte ni på djupet och verkligen vill göra förändring kommer det inte att ske. Och lämna inte över ansvaret till HR, de ska absolut supporta, men ansvaret är ditt!

Vill också passa på att trycka på att i en verksamhet som är mansdominerad och som vill skapa förändring, det börjar hos oss män. Det är VI som måste leda detta arbetet och ta ansvar, vi kan inte lämna över till kvinnorna i minoritet att försöka skapa förändring på en arbetsplats där kulturen är skapad av oss män. Vi kan inte låta kvinnorna försöka förändra våra beteenden.

Fokusera på inkludering. Gör inte detta till enbart en rekryteringskampanj där ni bara fokuserar på att rekrytera fler kvinnor. Det kommer leda till en sämre situation på sikt. Ni kommer då rekrytera in kvinnliga talanger som inte kommer kunna vara sig själv på jobbet och som inte känner sig inkluderade. De kommer inte vara kvar länge och de kommer ta med sig en negativ bild av företaget ut i sina nätverk.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?

-Jag förstår att en jämställd eller diversifierad organisation är mer effektiv och skapar mer lönsamhet. Det råder inga tvivel om, det har jag själv sett i mina egna team. Den drivkraften är ofta bra att jobba med när en ska förankra detta arbetet på ledningsnivå. Men för mig personligen handlar det mer om att alla i min organisation ska kunna vara sig själv på jobbet. Inte behöva riskera få kommentarer eller utstå diskriminering baserat på det kön en identifierar sig som. Det räcker numera som drivkraft för mig.

Utöver det har vi inte råd i en föränderlig värld att INTE jobba mycket aktivt med jämställdhet. Unga talanger av idag kommer inte vilja jobba hos oss om vi inte har ett bevisat aktivt arbete med frågan.

Vilka förebilder har du?

-Det finns många men jag väljer att nämna två av mina största förebilder. Maria Assarson (fd Norberg), grundare av Teknikkvinnor och den som vi tog hjälp av när vi för många år sen började fokusera på jämställdhetsfrågan på den produktionsenhet på Scania jag jobbade på tidigare. Vi hade massor av samtal och hon coachade mig och höjde min medvetenhet och kunskap enormt på väldigt kort tid.

Kristin Berg. F.d. VD på Teknikkvinnor och numera CEO på Mestro. Vi hade ett långt samarbete med Teknikkvinnor och Maria förde oss samman när Kristin började som VD. Vi har sedan dess haft massor av samtal, gjort events tillsammans och ett antal enskilda luncher och nätverksluncher. Båda förstod och berättade för mig flera gånger att det är tämligen unikt att manliga chefer har den insikten och engagemanget som jag. Stort tack till båda! Utan er hade jag inte haft den medvetenhet och det engagemang jag har idag.

Fler inlägg