Categories

Jämställdhet skapar vi tillsammans – intervju med Claes Seldeby

Vi fortsätter med vår intervjuserie där vi intervjuar förebilder inom svenskt näringsliv som arbetar aktivt med jämställdhet. Denna gång har vi fått chansen att intervju Clas Seldeby, President & CEO på Ahlsell.

Claes Seldeby, President & CEO på Ahlsell.

Vad innebär jämställdhet för dig?
– Jämställdhet för mig är att kvinnor och män behandlas på samma sätt och ges samma möjligheter.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet och mångfald?
– Högsta ledningen måste visa i konkreta handlingar att detta är på allvar. Att bara använda vackra ord kommer inte att förflytta någonting

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?
– För det första är det en självklarhet, det handlar om människors lika värde. För det andra leder det till högre prestation, bättre resultat, engagemang och stolthet.

Vilka förebilder har du?
– Barack Obama, hans värderingar, retorik, värme och intellekt.

Vad kan du som man göra för att bidra till jämställdhet?
– De män som tror sig vara jämställda, och i egna ögon agerar på ett jämställt sätt, kan i många fall behöva utmana sig själva på hur jämställda de egentligen är. Det är tex inte helt ovanligt att man agerar olika gentemot kvinnor som män i ett möte.

Fler inlägg