Categories

Intervjuserie – Inspirerande kvinnor

För andra året i rad, under Internationella kvinnoveckan, intervjuar vi kvinnor inom svenskt näringsliv som inspirerar oss och som är med och bidrar till ett mer jämställt svenskt näringsliv. Först ut under denna vecka är Caroline Farberger.

Caroline är föreläsare och författare. Fram till 2022 var hon VD för det svenska försäkringsbolaget ICA Försäkring, och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom finansbranschen på flera höga chefspositioner. Utöver sin erfarenhet av linjeledning har Caroline även varit entreprenör inom Dotcom och konsult på McKinsey. Caroline är den första högt uppsatta affärsledaren i Norden som öppet har talat om sin könsövergång, efter att tidigare ha levt som Carl Farberger. Som ett resultat har Caroline blivit en förespråkare och ambassadör för mångfald och inkluderande ledarskap.
Läs mer om Caroline här. https://carolinefarberger.com/about-caroline/


Vad innebär jämställdhet för dig?
-Jämställdhet och jämlikhet handlar om att jämna ut spelplanen så att alla får samma förutsättningar att lyckas och nå framgång i arbetslivet. Det bygger på ett genuint intresse att sätta sig in i hur arbetsmiljön upplevs av andra än de som tillhör ens egen kategori, och sedan aktivt engagera sig för att skapa en gemensam spelplan där alla kan spela hemmamatch.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet och mångfald?
-Först och främst handlar det om att bestämma sig för att det är viktigt, inte bara av moraliska och demokratiska skäl, utan viktigt för affären. Jämställdhet måste drivas från toppen i en organisation – det är helt enkelt en ledningsfråga och måste vara integrerad i affärsstrategin och arbetas med kontinuerligt och det måste vara en del av organisationens DNA. Det duger inte att VD håller ett tal och att medarbetarna får delta i ett event under kvinnoveckan, för att allt sedan återgår till det normala när väl uppmärksamheten kring jämställdhet lagt sig.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?
-Fördelen med jämställdhet är att hela kompetenspoolen används vilket i sin tur ger den positiva effekten och fördelarna av:
* att det blir ett bättre ekonomiskt resultat.
* att det tas bättre och mer innovativa beslut
* att arbetsmiljön blir mer inkluderande
* att det bygger retention hos värdefull personal som känner sig inkluderade

Vilka tips vill du ge andra kvinnor i karriären?
-Var stark i att vara precis den du är och motstå frestelsen att anpassa dig till sociala normer som är utformade på männens villkor. Ställ krav på de förutsättningar du behöver för att göra ett bra jobb, vilken kan inkludera allt från daglig jargon och arbetsmiljö på kontoret till möjligheter till hybridarbete och förväntan på tjänsteresor och övertid. Vi har alldeles för länge nöjt oss med att besätta högre positioner i näringslivet av dem som tillhör normen.

    Fler inlägg