Categories

Intervjuserie – inspirerande kvinnor

Detta är intervju nummer fyra i vår intervjuserie i och med den internationella kvinnodagen som ägde rum den 8:e mars. Vi uppmärksammar kvinnor vi inspireras av inom svenskt näringsliv.

Den här gången intervjuas Mia Åslander, VD/ koncernchef på Aderian Group. Läs intervjun nedan.

Vad innebär jämställdhet för dig?

För mig handlar jämställdhet om att ge och att få samma förutsättningar. Det låter enkelt, men det är ingen självklarhet och inget som löser sig av sig självt.

Vilka konkreta tips har du till företag som vill arbeta för ökad jämställdhet? 

Det är inte helt okomplicerat att prata om jämställdhet, jag har själv aldrig blivit illa behandlad eller känt mig utsatt eller överkörd. Det är män som har lyft fram mig, stöttat på vägen och trott på mig. De jag jobbat med tidigare och jobbar med idag är personer jag ser upp till och lär mycket av. Men det är de underliggande strukturerna som är besvärliga, de som ligger grundmurade i oss och som tar generationer att förändra om vi inte agerar på dem. Synen på klassiska kvinnosysslor och områden vi förväntas vara duktiga inom har historiskt inneburit att vi lyft fram männen så att de fått möjlighet att bli trygga i sina professionella roller och bygga starka nätverk. Nu behöver vi den stöttningen tillbaka för att komma rätt i balansen. Det är inte alltid bekvämt att vara ensam kvinna i olika situationer, där ligger ansvaret på männen att inkludera, ha ett öppet sinne och tänka utanför boxen.

Det finns naturligtvis också fördelar att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Jag vet att jag har lättare i min roll att skapa ett jämställt bolag än vad en man har. Kvinnor attraherar fler kvinnor, framförallt i ett rekryteringsperspektiv och skapar på så sätt en mer inkluderande och gynnsam miljö.

Vi är alla i minoritet i olika sammanhang, skapar man en miljö där minoriteter känner sig värdefulla och sedda så har man skapat ett hållbart, mångfaldigt och vinnande team – och ett riktigt härligt ställe att vara på!

Vilka förebilder har du?

Jämställdhet är en viktig del i mångfaldsarbetet, men det finns fler aspekter vi inte får glömma – vi behöver så många olika personligheter, erfarenheter och ursprung för att bygga de riktigt starka teamen och här är Aaron Kroon en sann förebild för mig – som mörkhyad och homosexuell man driver han dialogen om svårigheterna att finna sin plats i den traditionella manliga rollen i samhället. Jag har mina starka förebilder i branschen, kvinnor som bereder väg för oss som kommer bakom och jag tänker ofta tanken “men hon kunde ju – varför skulle inte jag?” vilket ger mig styrka i mina beslut. Men jag är också övertygad om att vi behöver se förebilder ur ett annat perspektiv, det är inte alltid den klassiska “äldre leder den yngre” utan snarare tvärtom. Den yngre generationen har en mycket mer självklar inställning till jämställdhet, det är jag noga med att lyssna in på och uppmuntra.

Mina egna förebilder på området är två magiska kvinnor jag jobbar med idag, Emelie Stålhem och Laura Johnsson, starka och väldigt självklara i att förutsättningar ska vara desamma för dem som för sina manliga kollegor. Även Fanny Widman, som via sin plattform “Fannys Förebilder” driver en modig och rak dialog kring ämnet.

Fler inlägg