Categories

Intervjuserie – Inspirerande kvinnor

Detta är intervju nummer två i vår intervjuserie i och med den internationella kvinnodagen den 8:e mars. Vi uppmärksammar kvinnor vi inspireras av inom svenskt näringsliv. Denna gång är det Helene Barnekows tur. Tidigare VD för Microsoft Sverige och Telia Sverige.

Vad innebär jämställdhet för dig?

– Att alla helt enkelt har samma förutsättningar och att man i arbetslivet har samma sätt att utvärdera insatser.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet?

– Det börjar alltid i toppen. VD behöver gå i bräschen och visa att hans / hennes ledningsgrupp blir jämställd. Därifrån blir det enklare. Sätt upp enkla mål som ni följer i ledningsgruppen – om man mäter allt annat och inte det här så blir det inte på allvar. Sätt ett par enkla riktlinjer som du aldrig viker från – tex att kräva shortlist med både män och kvinnor till samtliga rekryteringar. Det fungerar verkligen.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet?

– Det finns bara fördelar. Du agerar som ett modernt, demokratiskt företag och bygger kulturen utifrån jämställdhet. Du breddar både din rekryteringsbas och din bas för befordringar. Och du bygger en kultur som alla mycket hellre vill jobba i – både män och kvinnor

“Som ledare och chef så börjar den här frågan alltid med Dig själv. Du kan börja göra den skillnaden precis när du vill om du bestämmer dig för att det är viktigt – du behöver inte vänta på någon
” – Helene Barnekow

Vilka förebilder har du?

– Jag har haft privilegiet att möta och jobba med så många otroligt inspirerande kvinnor runt om i världen. Utan dem skulle inget av det jag gjort- och på sättet jag gjort det på – varit möjligt!

Fler inlägg