Categories

Intervju med Felicia Eriksson, Recruitment Specialist -People & Culture på Aurobay, som är nominerade till Diversity Employer Gold 2023

Felica Eriksson, Recruitment Specialist, People & Culture på Aurobay

Jämställdhet, inkludering och mångfald är en stor del av Aurobays hållbarhetsarbete och kultur, vilket betyder att det är något som hela företaget fokuserar på. Målet är att öka andelen kvinnor i företaget genom ett flertal aktiviteter, arbetssätt och initiativ.

  1. Vilka framgångsfaktorer kan ni se samt vilka utmaningar?

Team och organisationer som har mångfald är mer framgångsrika och mer innovativa. Vi ser positivt på jämställdhetsarbetet inom Aurobay och det fokus det har i hela företaget och de positiva effekterna det har på hela verksamheten. Det är inte enbart något som People & Culture arbetar med, det är också en del av vårt omfattande hållbarhetsarbete, företagskultur och det dagliga arbetet.

För oss är det viktigt att ge nyanställda den support och guidning de behöver för att komma i gång med arbete och bidra på ett positivt sätt, där är vårt Onboarding-program en viktig del. Under två tillfällen får nyanställda på Aurobay en Meet & Greet tillfälle på vårt huvudkontor i Göteborg och sedan en fabrikstur i vår fabrik i Skövde. Detta är en möjlighet för nyanställda att möta kollegor, ställa frågor, och lära känna organisationen och kollegor i ett supporterande och välkomnande sätt.

Vi är i en mansdominerad industri, vilket innebär en utmaning i att attrahera kvinnor, men det är en utmaning som hela organisationen tagit sig an. Långsiktigt behöver vi få fler kvinnor att vilja utbilda sig till ingenjörer och andra yrken som idag är mansdominerade.

  1. Vilka tips vill du ge till andra företag som vill arbeta med jämställdhetsfrågan?

Aktivt arbeta med kulturen i bolaget för att skapa en god upplevelse för kvinnor i en mansdominerad bransch.

Lyssna på era anställda; det är något vi är väldigt måna om. Vi arbetar aktivt med att agera och reagera tidigt. Vi har en medarbetarundersökning som ger våra medarbetare möjlighet att beskriva hur de upplever sin arbetsmiljö varje vecka. I detta verktyg finns det också möjlighet att rapportera, anonymt om man vill, eventuella delar som man upplever inte går i linje med våra policys, riktlinjer och kultur. Detta gör det möjligt för oss att tidigt upptäcka vad vi bör fokusera mer på, agera och att löpande förbättra oss.

Granska er rekryteringsprocess och se till att ni har mål gällande mångfald, inkludering och jämställdhet. Det viktigt att aktivt arbeta för att ha en fördomsfri process.

Se till att hela bolaget är engagerade i mångfald, inkludering och jämställdhetsarbetet.

  1. Hur känner ni att vara nominerade till Diversity Employer Gold 2023?

Det betyder mycket för oss att vara nominerade till Diversity Employer 2023 som en milstolpe på vår resa och kommer fortsätta arbeta för att bli en mer jämställd arbetsplats. Som ett nästan helt nytt företag i en mansdominerad bransch har vi haft ambitionen sedan start att arbeta med jämställdhet och mångfald. Vi har kommit en bra bit på vägen men vi är långt ifrån mål. 

Fler inlägg