Categories

Inte fler kvinnor inom IT- och telekom

Women Ahead uttalade sig bl.a. i Svenska Dagblandet Närlingsliv om varför det inte är fler kvinnor inom IT- och telekom och varför utvecklingen med antal kvinnor i branschen ser ut som den gör.

Tillsammans måste vi systematiskt arbeta för att öka andelen kvinnor inom IT- och telekom vilket skapar en god balans och på sikt leder till högre lönsamhet.

Läs artikeln här.

Inte fler kvinnor inom IT och telekom _ SvD

Fler inlägg