Föreläsningar

Women Ahead föreläser kring jämställd rekrytering, hur företag attraherar fler kvinnor i sina rekryteringsprocesser samt inspirations föreläser. 

För att inspirera till ökad mångfald och jämställdhet föreläser vi för styrelser, ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. 

Vi berättar hur ni som företag kan attrahera för ökad jämställdhet och mångfald. Oberoende undersökningar påvisar att företag som arbetar med just inkludering är mer lönsamma. 

Våra föreläsningar är  skräddarsydda så att de blir anpassade för just ert företags behov och utmaningar. 

Vi har bland annat föreläst för Advania, Cygate, Telia, Vattenfall, Standley Security och Cisco. 

Vi som föreläser är Petra Laewen, VD, Women Ahead samt Jonna Burefjord, Regionchef Norr, Women Ahead.

 

För mer information och bokning, hör av dig till oss.