Categories

Ett av fyra jobb förmedlas utan nätverk och kontakter – alltså helt kompetensbaserat……

Detta skriver Urban Björn som är en av våra samarbetspartner gällande föreläsningar kring jämställdhet, mångfald och inkludering i en av sina krönikor.

Att hela 75% av alla jobb tillsätts via befintliga nätverk och kontakter. Hur dynamiska blir dessa företag och arbetsgrupper om vi inte ser bortom dessa nätverk?

Att utföra en ordentlig och gedigen search är nyckel och framgång i alla rekryteringsprocesser för att skapa dynamiska arbetsplatser och arbetsgrupper. Som chef rekryterar du ofta någon du som du “gillar” och som då är lik dig själv. Det skapar heller inga dynamiska arbetsgrupper som blir kreativa och innovativa. Tänk utanför boxen och tänk istället: Denna person är olik mig, det kommer få gruppen mer dynamisk och kreativ.

Anlita någon som kan rekrytering och någon som utmanar dig. Gå utanför ditt nätverk.

Läs hela Urbans krönika här:
https://www.linkedin.com/pulse/ett-av-fyra-jobb-f%2525C3%2525B6rmedlas-utan-n%2525C3%2525A4tverk-och-kontakter-urban-bj%2525C3%2525B6rn-9r2zf%3FtrackingId=gWoA4PKiSMiNKEcZL5r8fA%253D%253D/?trackingId=gWoA4PKiSMiNKEcZL5r8fA%3D%3DFler inlägg