Categories

Diversity Employer Gold

Certifieringen Diversity Employer Gold utmärkelse

Varje år delar Women Ahead ut Diversity Emoloyer Gold till de företag som aktivt arbetat för jämställdhet, mångfald och inkludering på företaget.
För att vara kvalificerad krävs det att företaget har följande:

  1. Framtagen och aktiv jämställdhetsplan med konkreta mål
  2. Aktivt mål på minst 50 % kvinnor i ledningsgrupp
  3. Aktivt mål på minst 50 % kvinnor i ledande befattningar
  4. Möjlighet till ”whistleblower”
  5. Jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö, och anställningsvillkor
  6. Lika karriärmöjligheter
  7. En genomtänkt onboarding process

De företag som hittills kammat hem den prestigefyllda utmärkelsen är:
– Blocket 2020
– Phoenix Contact 2021
– Samhall 2022

Arbetar ert företag med dessa frågor och bockar av punkterna enligt ovan är ni varm välkomna att nominera er! Kontakta oss på: info@womenahead.se så berättar i mer.

Fler inlägg