Process- och kvalitetsansvarig

Process- och kvalitetsansvarig

Implema | Stockholm

2022-04-27Implema

Implema grundades 1998 och har idag 180 medarbetare med lokal närvaro om 10 kontor runt om i Sverige.

Implema vill gå sin egen väg – bort från timträsket”Vår affärsidé är att implementera affärssystem med en väl beprövad och kvalitetssäkrad standard som bas, och inte skruva sönder det. Det är där, i affärssystemet, du har dina värdefulla data. Idag kretsar allt kring att du måste hålla koll på den data du har och då har det visat sig att det är affärssystemet och affärsprocesserna som är navet, säger han och konstaterar att det inte alltid ser ut så i kundernas IT-miljöer.”

-Jörgen Aronssson, grundare och VD Implema

Bakgrund

2008 tog Implema steget med att etablera ett Kvalitetsledningssystem (KLS) och certifiera detta enligt standard ISO9001. Bakgrunden var dels att det fanns krav från våra kunder inom Life Science. Men vi var också fast övertygade att detta kommer hjälpa oss att bli ett bättre företag.

Idag är Life Science och Pharma den största och viktigaste kundgruppen på Implema. Vi jobbar idag även med kunder inom Försvarsindustrin och Fintech. Dessa kundgrupper ställer också höga krav på att vi jobbar efter certifierade processer och har ett strukturerat och metodiskt förbättringsarbete.

De senaste åren har vi också sett ett ökat krav på informationssäkerhet. Under våren 2021 valde därför Implema att utöka sin ISO certifiering, exempelvis genom att ta in standards för ISO27001. Vi valde samtidigt att även ta ISO27701 och ISO14001.

Vi är stolta över våra certifieringar, men sätter också krav på att vi skall leva upp till dem. Vi ser det både som en viktig konkurrensfördel och hygienfaktor. Vi dock alltid haft ett större perspektiv än själva certifieringarna. För oss har huvudsyftet alltid varit att certifieringarna skall stötta oss i vår utveckling att bli bättre som företag!

Om rollen

I rollen som process- och kvalitetsansvarig kommer du arbeta med förbättringar och processer i Implemas verksamhet i syfte att förenkla, effektivisera och höja kvaliteten i våra leveranser.

En viktig del i detta är att etablera ständiga förbättringar och säkerställa kvalitet som en naturlig och integrerad del i Implemas dagliga verksamhet. Du kommer analysera behov och prioritera förbättringsåtgärder, definiera och etablera rutiner i syfte att stärka och förbättra förbättrings- och kvalitetsarbetet på Implema, leda och driva förbättringsprojekt samt genomföra interna utbildningar i förbättrings- och kvalitetsarbete eller relaterade områden.

Fler exempel på arbetsuppgifter:

  • Utveckla Implemas kvalitetsledningssystem i linje med riktningen i vår kvalitetspolicy  
  • Föreslå, skriv, och revidera processdokument vid behov
  • Agera talesperson för ditt ansvarsområde och i ditt dagliga arbete
  • Agera rådgivare till personer i organisationen/kunder/leverantörer i kvalitets- och förbättringsfrågor
  • Övergripande ansvar för att säkerställa och kontrollera att Implema efterföljer lagar och regler 
  • Hålla dig uppdaterad med förändringar i ISO-standarderna 9001, 14001, 27001, 27701
  • Säkerställa att Implema genomför kontinuerligt kvalitetsarbete samt inför revisioner
  • Facilitera externa och interna revisioner
  • Följa upp och mäta vårt kvalitetsarbete

Din profil

Som person drivs du av att utveckla och tror på förbättringsarbeten. Du har kunskap och erfarenhet av ISO certifiering samt vana att ta fram ramverk och struktur.

Du är kvalitetsinriktad och affärsorienterad och har tidigare drivit projekt och arbeten hur man ska jobba internt med förbättring och kvalité samt förändring.

Du har ett naturligt intresse uppdaterad inom ditt kunskapsområde är en naturlig del i din yrkesmässiga personlighet, likväl som du har blick för vad som fungerar väl i praktiken.

Givetvis har du relevant utbildning från högskola/universitet och är flytande i svenska och engelska (tal och skrift).

Implema erbjuder dig 

En unik möjlighet att axla en roll där du bidrar till affären – på riktigt! Implemas organisation är dynamisk och vi har en kultur och ett engagemang som kännetecknas av en stolthet och stark vilja att alltid driva arbetet framåt. Vi lovar dig en utmanande och varierande roll där du har möjlighet att både växa och vara med och påverka.  

 

Övrigt

Tillträde: Enligt ö.k.
Anställningsform: Tillsvidare
Placeringsort: Valfri ort i Sverige

Vill du bli en del av Implema? Vi önskar ha din ansökan senast 2022-05-31.
Vi beaktar ansökningar löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Rekryteringen sköts av Women Ahead – en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom IT-, teknik- och telekom. För frågor om tjänsten, kontakta petra@womenahead.se eller på 0767-236208.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter

Petra Laewen

CEO & FOUNDER